Özgörev

Yüksekokulumuzda sadece Hemşirelik Bölümü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Yüksekokulumuzun misyonu “Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı, üniversitenin amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık hemşireler yetiştirmenin yanı sıra, toplumun ve hemşireliğin gelişimi için bilimsel çalışmalar yapmaktır.”

Özgörüş

Yüksekokulumuzda sadece Hemşirelik Bölümü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Yüksekokulumuzun vizyonu “Uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilimle topluma hizmeti buluşturan, hemşirelik okulları içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmektir”

Kalite Politikamız

“Çağın gereksinimleri doğrultusunda; paydaş (öğrenciler, sağlık kuruluşları) memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi, katılımcı bir yönetim modelini ilke edinerek ülkemizde alanımızın en iyi mesleki eğitim – öğretimini gerçekleştirmek ve bilimsel yayın, proje üretmek” kalite politikamızdır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Sağlık Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı