Bolu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin, Öğr. Gör. Fatma Solmaz Ayhan, Öğr. Gör. Elvan Sağlam, Öğr. Gör. Seher Zengin, Arş. Gör. Songül Çağlar ve Yüksek Lisans öğrencisi Hemşire Betül Bay danışmanlığında 13 Nisan -26 Mayıs tarihleri arasında Kalıcı Konutlar Yaşamkent, Umutkent Mahalleleri, İzzet Baysal Mahallesi, Köroğlu Mh. ve Aktaş Mahallelerinde Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalarını tamamladılar. Bu uygulamalar aile ve topluma yönelik hizmetler olarak iki bölümde yapıldı.

Hemşire öğrenciler bu uygulamaları sırasında belirtilen mahallelerdeki toplam 189 aileye ev ziyareti yaptı.Aileleri yaşadıkları ortamda değerlendirerek sağlık durumlarına ilişkin belirledikleri sağlığı koruyucu, geliştirici uygulamaları sunarak, ailelere sağlık eğitimleri verdiler ve hemşirelik bakımı yaptılar. Bunun yanında topluma yönelik çalışmalar da yaparak büyük gruplara yönelik hemşirelik aktiviteleri gerçekleştirdiler. Topluma yönelik olarak okul sağlığı, kuran kursunda eğitim alan kadınlara yönelik sağlık uygulamaları yaptılar, toplumu çevre sağlığına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarında bulundular. Bunun için Bolu Belediyesi ile işbirliği halinde çalıştılar.

 

       

 

 

 

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Songül Akman'la işbirliği yaparak geri dönüşüm, atık piller, ekmek ve yağların geri dönüşümü konusunda broşürler temin ederek halka konunun önemi anlattılar. Bunun yanında Atık İlaç Toplama Projesi fikriyle yola çıkan Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri bu konuda bir broşür hazırlamıştır. Broşür Temizlik İşleri Müdürlüğünün katkılarıyla basılmıştır. Öğrenciler toplumu konu ile ilgili bilgilendirerek boroşürleri dağıtmışlardır. Böylece kurumlararası işbirliği ile atık ilaçların suya ve toprağa karışmadan imha edilmesi fikri uygulamaya konulmuştur.

Sonraki yıllarda yapılacak uygulamalarımızda da bu konu ciddi bir şekilde ele alınarak halkımız bilinçlendirilecektir.

Bir diğer toplum sağlığı uygulaması da Bolu Bediyesi Otobüs şoförlerine yönelik olarak yapılan sağlık taraması, şoförlere yönelik olarak düzenlenen öfke ve stres kontrolü ve ilkyardıma ilişkin düzenlenen seminerdir. 5 yıldır Şoförlere yönelik eğitim ve sağlık taraması çalışmalarımız sürmektedir. Sonraki yıllarda da bu çalışmalara devam edilecektir.

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Sağlık Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı