2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.SINIF DERS KAYITLARI

 

*Hemşirelik Esasları Grup-I veya Grup –II derslerinden birine kayıtlanacaklardır.

*Seçmeli Ders olarak: Bilgisayar Uygulamaları-I veya Temel Beden Eğitimi seçen öğrenciler; 2. Seçmeli ders olarak Temel Müzik Eğitimi, Temel Resim Eğitimi veya Psikoloji derslerinden birini seçeceklerdir.

*Sağlığın Geliştirilmesi dersini seçen öğrencilerimiz 2. Seçmeli olarak Temel Beden Eğitimi Dersini seçemeyeceklerdir.

*Temel Müzik Eğitimi seçen öğrencilerimiz 2. Seçmeli olarak Temel Resim Eğitimi dersini seçemeyeceklerdir.

 

2. SINIF DERS KAYITLARI

 

*İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hatalıkları Hemşireliği derslerini seçecek öğrenci listeleri ekte belirtilmiş olup listede ismi olmayan öğrencilerimiz derslerden sadece birine kayıt yaptıracaklar ve diğer dersi Bahar döneminde alacaklardır. (Bu derslerden sadece birine kayıt yapılmalıdır.)

*seçmeli derslerde kota uygulanmış olup kontenjanı dolan dersleri seçemeyen öğrencilerimiz diğer seçmeli dersleri seçmesi gerekmektedir. 

 

3.SINIF DERS KAYITLARI

 

*Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği derslerini derslerine kayıt yapacak öğrenci listeleri ekte belirtilmiş olup listede ismi olmayan öğrencilerimiz derslerden sadece birine kayıt yaptıracaklar ve diğer dersi Bahar döneminde alacaklardır.(Bu derslerden sadece birine kayıt yapılmalıdır.)

*Seçmeli Ders olarak Epidemiyoloji dersini seçenler -2. Seçmeli ders olarak Acil Bakım Hemşireliği dersini çakışma nedeniyle seçmeyeceklerdir.

*Seçmeli Ders olarak Aile Planlaması dersini seçenler –Mesleki İngilizce-I (Grup-I) dersine Kayıt yaptırmalıdırlar

*seçmeli derslerde kota uygulanmış olup kontenjanı dolan dersleri seçemeyen öğrencilerimiz diğer seçmeli dersleri seçmeleri gerekmektedir.

  1. SINIF DERS KAYITLARI

*Seçmeli Ders olarak Kalite Yönetimi dersi ile Sosyal Sorumluluk dersini aynı anda seçemeyeceklerdir. Bu derslerden birine kayıt olan öğrencilerimiz diğer seçmeli derslerden birini seçmeleri gerekmektedir.

*seçmeli derslerde kota uygulanmış olup kontenjanı dolan dersleri seçemeyen öğrencilerimiz diğer seçmeli dersleri seçmek zorundadırlar.

NOT: 1-Bütün Öğrencilerimizin her dönem için 2 seçmeli derse kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

         2-Bu düzenlemeler ders saatlerinin çakışmalarını önlemek içindir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Sağlık Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı