YÖNETMELİKLER

Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği

Lisans Eğitim ve Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Öğrenci Saglık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 YÖNERGELER

 Çift Anadal Program Yönergesi

Yandal Program Yönergesi

Lisans-Önlisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

 Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi

 Yatay Geçiş Yönergesi

 Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Pedagojik Formasyon Yönergesi

Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yaz Stajı Yönergesi

İLKELER - ESASLAR

 Yüzde On Başarı Değerlendirmesi Uygulama Esasları

 Dönem İçi Sınav ve Etkinlik Notları ile Dönem Sonu Notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girişine İlişkin Esaslar

 Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı Uygulama İlkeleri

 Süresi içerisinde kayıt yenilemeyen (katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen ve ders kaydı yapmayan) öğrencilerden mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyenler hakkında yapılacak işlemler

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Sağlık Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı