Hemşirelik Bölümü 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında, Bolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hemşirelik Önlisans Programı ve 32 öğrenci ile eğitime başlamış, 1994  yılında Üniversitemiz şehir kampusündeki eski Rektörlük binasına taşınmıştır.  Bakanlar Kurulu'nun 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı kararı  ve  Üniversitemiz Senatosu'nun 16.01.1997 tarih ve 1997/1 sayılı kararı (e) bendi gereğince Bolu Sağlık  Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatılarak Bolu Sağlık Yüksekokulu'na dönüştürülmüş ve 1997-1998’de  Hemşirelik Bölümü Lisans eğitim-öğretime başlamıştır. 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra şehir kampusündeki okul binasının yıkılması nedeniyle geçici olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında eğitim sürdürülmüştür. 2003 yılından itibaren ise yeni okul binasında eğitime devam etmektedir. 

Amaçlar


Hemşirelik Bölümü öğrencileri 3 temel amaca yönelik yetiştirilmektedir;

 1. Bilimsel anlayış kazanmış ve bilgilerini mesleki alanda beceriye dönüştürebilen, sağlık kuruluşlarında kapsamlı ve çağdaş Hemşirelik hizmeti verecek yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip hemşireler yetiştirmek.
 2. Hemşirelik alanında bilimsel çerçevede araştırma ve inceleme yapabilecek yeterliliğe sahip insan gücünü yetiştirmek.
 3. Hemşirelik Bölümünün gelişmesini, toplumla eşgüdümünü sağlayabilecek toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilince sahip ülkedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak hemşireler yetiştirmek. Bu bağlamda;
 • Öğrenci uygulamalarının humanistik ve modern eğitim tekniği ile gerçekleştirilmesi,
 • Öğrenci sayısına göre eğitim- öğretim için gerekli malzemeler ve bilgisayarın temin edilmesi,
 • Yeterli ders dökumanlarıyla desteklenmiş teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi,
 • Eğitici kadrosunun akademik gelişiminin desteklenmesi,
 • Hemşireliğe ilişkin kitap ve süreli yayınların artırılması,
 • Eğitim ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi konusunda desteklenmesi,
 • Öğretim elemanlarının gelişimi açısından bilimsel faaliyetlere katılım konusunda desteklenmesi,
 • Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi açısından ilgili sektörlerle işbirliğinin yapılması ve sürdürülmesi,
 • Okul, hastane ve sektörlerarası işbirliğinin artırılması,
 • Uluslararası destekli ve sektörler arası işbirliği ile projelerin geliştirilmesi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Sağlık Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı